ทำความรู้จักกับ

โหมดต่างๆของ รีโมท แอร์ แคเรียร์

การตั้งค่า รีโมท แอร์ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานของเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากรีโมทจะเป็นตัวควบคุมการทำงาน และทำให้เครื่องปรับอากาศสามารถทำความเย็นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากเราตั้งค่าเครื่องปรับอากาศไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับห้อง และสภาพอากาศภายใน ก็จะส่งผลถึงความเย็นในห้อง และประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้ ดังนั้นเรามาทำความรู้จักกับสัญลักษณ์ต่างๆ บนรีโมทแอร์กันดีกว่า ว่าแต่ละปุ่มควบคุมนั้น มีหน้าที่อะไรบ้าง และเราสามารถตั้งค่าแอร์ขั้นพื้นฐานด้วยตัวเองได้อย่างไร

รีโมท แอร์

ทำความรู้จักกับ

โหมดต่างๆของ รีโมท แอร์ แคเรียร์

การตั้งค่า รีโมท แอร์ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานของเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากรีโมทจะเป็นตัวควบคุมการทำงาน และทำให้เครื่องปรับอากาศสามารถทำความเย็นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากเราตั้งค่าเครื่องปรับอากาศไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับห้อง และสภาพอากาศภายใน ก็จะส่งผลถึงความเย็นในห้อง และประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้ ดังนั้นเรามาทำความรู้จักกับสัญลักษณ์ต่างๆ บนรีโมทแอร์กันดีกว่า ว่าแต่ละปุ่มควบคุมนั้น มีหน้าที่อะไรบ้าง และเราสามารถตั้งค่าแอร์ขั้นพื้นฐานด้วยตัวเองได้อย่างไร

รีโมท แอร์

AUTO MODE

โหมดอัตโนมัติ เมื่อเข้าสู่โหมดนี้ แอร์จะปรับอุณหภูมิและความเร็วของพัดลม โดยอัตโนมัติตามเซ็นเซอร์ของแอร์ เมื่อเปิดแอร์ใหม่ๆ พัดลมจะหมุนเร็ว เพื่อให้ห้องเย็นเร็ว และเมื่อห้องเย็น แล้วมันจะปรับความเร็วพัดลมลดลง โดยโหมด Auto เองจะสลับการทำงาน ไปโหมดอื่นๆ เช่น Dry หรือ Cool ให้ตามสภาพแวดล้อมในห้องเรา

COOL MODE

เป็นการปรับความเย็นให้เป็นไปตามอุณหภูมิที่เราปรับบนรีโมทตามปกติ ควรใช้โหมดนี้เป็นหลักในการใช้งาน ผู้ใช้สามารถตั้งค่าได้ทั้งอุณหภูมิและความเร็วของพัดลม เหมาะสำหรับช่วงที่อากาศร้อน หรือตอนที่เราอยากให้ห้องมีอุณหภูมิเย็นมากหรือน้อยตามใจเรา

DRY MODE

โหมดนี้ทำงานคล้ายกับโหมด Cool แต่แอร์จะเพิ่มหน้าที่ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งคือการลดความชื้นในอากาศ เหมาะสำหรับห้องที่ต้องการควบคุมความชื้น หรือมีสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสำหรับอากาศชื้น โดยปกติแล้วอากาศบ้านเราไม่เหมาะที่จะใช้โหมดนี้ในการควบคุมอุณหภูมิ เพราะจะทำให้อุณหภูมิไม่คงที่

FAN MODE

โหมดพัดลม แอร์จะทำงานเฉพาะในส่วนของพัดลม ลมที่ออกมาจากแอร์จะเป็นลมในอุณหภูมิห้องปกติ เหมาะสำหรับฤดูหนาว ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศา แต่ต้องการให้อากาศในห้องหมุนเวียน ลดความชื้นสะสม และลดกลิ่นอับ โดยไม่ต้องทำความเย็น และจะสามารถตั้งค่าได้เฉพาะความเร็วของพัดลมเท่านั้น

นอกจากนี้ รีโมท แอร์ แคเรียร์ยังมีปุ่มควบคุมพิเศษอื่นๆที่แตกต่างกันไปในแอร์แต่ละรุ่น เพิ่มความสะดวกสบายสูงสุด เช่น
ปุ่ม Hi-Power ใช้เมื่อต้องการให้อุณหภูมิภายในห้องลดลงอย่างรวดเร็ว
ปุ่ม Sleep เพื่อตั้งเวลาปิดเครื่อง
ปุ่ม I Feel โดยรีโมทจะส่งสัญญาณไปที่ตัวเครื่องทุกๆ 10 นาที เพื่อให้เครื่องทราบอุณหภูมิบริเวณรีโมท และปรับให้อุณหภูมิบริเวณนั้นเป็นไปตามที่ตั้งค่าไว้
ปุ่ม ECO ระบบประหยัดพลังงาน โดยในระบบทําความเย็น อุณหภูมิที่ตั้งจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ 1 องศา / 1-2 ชั่วโมง และเพิ่มสูงสุดไม่เกิน 2 องศา

Remote Mobile

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าเครื่องปรับอากาศด้วยรีโมท สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นได้ที่หน้า เครื่องปรับอากาศทั้งหมด และคลิกเลือกรุ่นที่ต้องการ

สั่งซื้อออนไลน์

ที่ตั้งของร้าน

0